AIBM buddy voor welzijn

Onze AI wordt het meest gebruikt voor het meten van het welzijn van medewerkers, coachees en trainees. Dit model gaat uit van de volgende drie welzijnsprincipes:

  1. Het belangrijkste is hoe je je voelt. Als je in goede omstandigheden bent, maar je voelt je slecht, ben je slechter af dan als je in slechte omstandigheden bent, maar je voelt je goed. 
  2. Idealiter gebruik je je verbeeldingskracht op een manier die ervoor zorgt dat je je doelen structureel haalt in plaats van dat je structureel faalt in het halen van je doelen. Dat betekent geenszins dat je alleen maar positiviteit verbeeldt. Sterker nog, op de juiste manier aan worst-case planning doen in je hoofd, werkt in de praktijk veel beter.
  3. Hetzelfde geldt voor je gedachtenwereld. Je hoeft niet positief te denken, zolang je maar constructief denkt. Dus geen gepieker, maar gedachten die je helpen het leven te leiden dat je wil leiden.

Onze AI meet in eerste plaats hoe iemand omgaat met zijn of haar gevoel en emoties. Daarna meet de AI hoe iemand omgaat met het verleden en de toekomst. Dit gebeurt vooral op het niveau van verbeeldingskracht, omdat de meeste herinneringen en toekomstvisies visueel zijn. Tenslotte meet de AI hoe iemand omgaat met zijn of haar eigen gedachtenwereld.

Deze metingen zijn de input van een Bayesiaanse netwerkmodel. De uitkomst daarvan is een grafiek die weergeeft wat de kwaliteit van leven van de desbetreffende persoon is en hoe het waarschijnlijk de komende tijd met hem of haar gaat. Door een Bayesiaans netwerkmodel te gebruiken wordt niet klakkeloos overgenomen wat deze persoon over zichzelf zegt zoals wel het geval zou zijn met een vragenlijst.

Dankzij het Bayesiaanse netwerkmodel geldt dat als iemand bijvoorbeeld eerst diep in de put zit en opeens claimt dat het weer helemaal goed gaat, dat je wel kan zien dat iemand aan de betere hand is, maar tegelijkertijd ook ziet dat het nog enige tijd goed moet gaan voordat je kan vaststellen dat het weer echt goed met die persoon gaat. Door Bayesiaanse statistiek te gebruiken, kan je veel beter vaststellen wat het echte niveau van welzijn van mensen is.

Wanneer je dit zelf wil uitproberen, stuur dan het bericht “Joost van der Leij nulmeting” naar 31612345679 op Whatsapp. Onze AI neemt dan contact met je op voor het doen van de nulmeting zodat je meteen zelf kan ervaren hoe goed de AI buddy van AIBM werkt.

× Start de AI